Minister školstva na Honorárnom konzuláte SR v Bostone

07.11.2007

     Počas pracovnej návštevy USA sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj zúčastnil oficiálneho otvorenia Honorárneho konzulátu SR v Bostone. Stretnutie  sa uskutočnilo v utorok 6. novembra 2007. Na pôde honorárneho zastupiteľstva sa stretli predstavitelia krajanských organizácií, verejnej správy, členovia zastupiteľských úradov v Bostone, ako aj ďalší hostia. Ján Mikolaj ocenil pôsobenie konzulátu v Bostone, v meste elitných univerzít a akademických vzdelávacích inštitúcií, akými sú Harvard či  Massachusetts Institut of Technology. Vyslovil presvedčenie, že jeho činnosť prispeje k skvalitneniu vzťahov medzi oboma krajinami v obchodno-ekonomickej, kultúrnej a vzdelávacej oblasti, podporí investície, turizmus a výmenu informácií.
     Minister školstva sa prihovoril aj zástupcom krajanských organizácií: „Som nesmierne rád, že máte ambície utužovať slovenského ducha, kultúrne dedičstvo, upevňovať národné povedomie. Práve formou združovania v krajanských organizáciách sa snažíte uchovávať a rozvíjať slovenskú identitu,“ dodal na záver Ján Mikolaj. 

     Honorárny konzulát SR v Bostone začal svoju činnosť 1. januára 2006. Americký občan Peter Muzila pôsobí vo funkcii honorárneho konzula SR v štátoch Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Vermont New Hampsire a Maine. V rámci reprezentovania záujmov SR vo svojom regióne  priamo spolupracuje s Generálnym konzulátom SR v New Yorku.

Bratislava 7. november 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku