Metodické pokyny a usmernenia v oblasti stredoškolského vzdelávania a výchovy

  • Metodické usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii maturitnej skúšky a opravnej maturitnej skúšky
  • Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku