» Regionálne školstvo » Dokumenty a predpisy » Metodické pokyny a usmernenia » Metodické pokyny a usmernenia v oblasti stredoškolského vzdelávania a výchovy » Metodické usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii maturitnej skúšky a opravnej maturitnej skúšky

Metodické usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii maturitnej skúšky a opravnej maturitnej skúšky

     V záujme jednotného výkladu týkajúceho sa hodnotenia a klasifikácie maturitnej skúšky a opravnej maturitnej skúšky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Metodické usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii maturitnej skúšky a k opravným skúškam externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.