» Regionálne školstvo » Dokumenty a predpisy » Metodické pokyny a usmernenia » Metodické pokyny a usmernenia v oblasti stredoškolského vzdelávania a výchovy » Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia

Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia

V záujme jednotného výkladu týkajúceho sa konania maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia.

formát pdf Usmernenie ku konaniu maturitnej skúšky v prípade jej prerušenia