Konečný upravený rozpočet na rok 2012

Na internetovej stránke ministerstva boli zverejnené konečné upravené rozpočty pre zriaďovateľov na rok 2012.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku