Navigácia

INFORMAČNÉ SEMINÁRE PRE PRIJÍMATEĽOV K VÝZVE NA PODPORU ČITATEĽSKEJ, MATEMATICKEJ A PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI V ZÁKLADNEJ ŠKOLE

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných prijímateľov výzvy s názvom "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole"OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
Termíny a miesta konania informačných seminárov:
6.marca 2019 v Trnave – prihlasovanie na seminár ukončené
(kongresová sála Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, 917 01 Trnava)

14.marca 2019 v Banskej Bystrici– prihlasovanie na seminár ukončené
(Veľká sála na 1. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica)

15. marca 2019 v Košiciach– prihlasovanie na seminár ukončené
(budova Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice)

Všetky potrebné informácie o výzve Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole nájdete na:
https://www.minedu.sk/762018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zakladnej-skole-oplz-po12018dop111-01/

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky