Hraničné termíny predkladania žiadostí o platbu na platobnú jednotku v roku 2017

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku