Financovanie práce s deťmi a mládežou

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje dotácie pre oblasť práce s mládežou prostredníctvom PROGRAMOV PRE MLÁDEŽ NA ROKY 2014 – 2020 v súlade so zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
 
  • Aktuálne výzvy
  • Prehľad financovania Programov pre mládež
  • Programy pre mládež na roky 2014 - 2021
  • Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013
  • Finančná podpora práce s deťmi a mládežou do roku 2007
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku