Navigácia

Finančná podpora práce s deťmi a mládežou do roku 2007

Finančná podpora práce s deťmi a mládežou sa uskutočňuje prostredníctvom rozpočtu odboru detí a mládeže v súlade s výnosom o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva SR a smernicou o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva SR formou vyhlásených programov podpory, ktoré sú zamerané na jednotlivé ciele podpory neformálneho vzdelávania detí a mládeže.

Výnos Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. CD 2006-141/348-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky nájdete v plnom znení na stránke Legislatíva - Výnosy

Skočiť na začiatok stránky