» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Finančná podpora práce s deťmi a mládežou do roku 2007 » Program podpory regionálnych rád mládeže

Program podpory regionálnych rád mládeže

     Cieľom programu podpory činnosti regionálnych rád mládeže je inštitucionálna podpora regionálnych rád mládeže ako formy participácie mladých ľudí na živote spoločnosti.
     Regionálna rada mládeže reprezentuje a presadzuje záujmy detí a mládeže, umožňuje rozvoj a zvyšovanie participácie základných článkov organizácií a lokálnych organizácií pri tvorbe a realizácii štátnej politiky detí a mládeže na regionálnej úrovni.