Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva

     Dotácie v oblasti regionálneho školstva sa poskytujú podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

 • Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie regionálneho školstva na dotácie v roku 2020
 • Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019
 • Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania v roku 2019
 • Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania v roku 2018
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2019
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2018
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2017
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2016
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2015
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2014
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2013
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2012
 • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku