Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva

     Dotácie v oblasti regionálneho školstva sa poskytujú podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. 

 • Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách (aktualizácia 11. 6. 2021)
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2020
 • Vydávanie časopisov Naše ráno, Za svetlom a Bodka pre zrakovo postihnutých žiakov z celého Slovenska
 • Lokalizácia súboru výukových videí medzinárodne etablovaného modelu Khan Academy do slovenského jazyka pre vzdelávanie žiakov I. a II. stupňa ZŠ (30. 12. 2020)
 • Príspevok na vybavenie školskej jedálne v základných a stredných školách (20. 10. 2020)
 • Rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti národnostného a inkluzívneho vzdelávania
 • Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výučby o holokauste na základných školách a stredných školách na rok 2019
 • Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania v roku 2019
 • Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania v roku 2018
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2019
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2018
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2017
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2016
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2015
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2014
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2013
 • Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2012
 • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku