» Regionálne školstvo » Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva » Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania v roku 2019

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania v roku 2019

Rozpis finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočte sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania v roku 2019
V roku 2019 sa predpokladajú dotáciev týchto oblastiach a v tejto výške:
 
oblasť podľa § 6c zákona č. 597/2003 Z. z. Objem finančných prostriedkov vyčlenený na poskytnutie dotácie v eurách
Podpora obnovy výchovy a vzdelávania v oblasti špecifickej starostlivosti vo výchove a vzdelávaní 450 000