Dokumenty

Prehľad dokumentácie súvisiacej so Sektorovým operačným programom Ľudské zdroje a Jednotným programovým dokumentom NUTS II Bratislava Cieľ 3 vrátane programových dokumentov a legislatívneho upravenia zo strany Európskej Komisie i Slovenskej republiky.
  • Programové dokumenty
  • Ďalšie dokumenty
  • Legislatíva
  • Pravidlo konfliktu záujmov
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku