Apostille / Superlegalizácia

>> ENGLISH VERSION

Definícia: Overenie pravosti slovenských dokladov o vzdelaní vydaných v pôsobnosti rezortu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pre potreby zahraničných úradov (s výnimkou stredných zdravotníckych škôl, policajných škôl, vojenských škôl a dokladov vydaných Slovenskou zdravotníckou univerzitou).

Zákonná vybavovacia lehota SUDV:

 • 30 dní
  alebo
 • na počkanie, ak sa nevyskytne problém s podpisom alebo pečiatkou školy, výlučne počas úradných hodín SUDV vyhradených pre vydanie Apostille / Superlegalizácie:
  Pondelok     9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
  Streda 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00
  Štvrtok 9:00 - 11:30 a 12:30 - 14:00

 

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu COVID-19 sú osobné návštevy a osobné konzultácie na Stredisku na uznávanie dokladov o vzdelaní zrušené.

Žiadosti o apostille/superlegalizáciu sa prijímajú poštou.

 

Potrebné doklady k vydaniu Apostille / Superlegalizácie:

 1. žiadosť o Apostille / Superlegalizáciu, tlačivo žiadosti TU
 2. originály dokladov na overenie, ktoré musia byť:

  - opatrené okrúhlou pečiatkou a podpisom riaditeľa, rektora, prorektora, dekana alebo prodekana
  - zviazané a opečiatkované príslušnou vzdelávacou inštitúciou v prípade, že pozostávajú z viacerých strán a je na nich len jeden podpis
   
 3. správny poplatok 10 EUR za každý dokument
Možnosti úhrady správneho poplatku:
 • potvrdením o úhrade správneho / súdneho poplatku (tzv. eKolok s QR kódom), ktoré je možné zakúpiť v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s
 • prostredníctvom mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok na GooglePlay / APP Store
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk
V aplikácii je potrebné zadať ID kód konkrétnej služby:
 
kód 2217 - apostille/superlegalizácia - overenie pravosti slovenských dokladov za každý dokument (správny poplatok v hodnote 10 EUR)

 
Spôsob doručenia žiadosti s dokladmi:
1) poštou na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30 Bratislava

2) osobne v kancelárii SUDV (adresa: Černyševského 27, 851 01 Bratislava) počas úradných hodín pre vydanie Apostille / Superlegalizácie (v súčasnosti nie je možné v dôsledku pandemickej situácie)

Príslušný právny predpis:

 • Dohovor č. 213/2002 Z. z. o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín
 • Oznámenie č. 501/2007 Z. z.

Užitočné linky:
http://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/doklad-vydany-v-sr-na-pouzitie_v-cudzine

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku