Navigácia

Aktuality

art_typ=7
- Ďalšie informácie o školstve

Stretnutie predsedov akadémií vied V4 v Bruseli

       Najvyšší predstavitelia akadémií vied z krajín V4 zavítali tentokrát na svoje každoročné zasadnutie do Bruselu. K témam ich rokovaní patrili,  1. a 2. marca,  najmä vyššia participácia v…
- Ďalšie informácie o školstve

Významný európsky grant získal aj Slovák

     Európska rada pre výskum v priebehu februára zverejnila mená 302 špičkových európskych vedcov, ktorí získali prestížne granty. Je medzi nimi aj Martin Sokol, Slovák pôsobiaci v Írsku.   …
- Ďalšie informácie o školstve

Súťaž o Najkrajšie knihy Slovenska 2015

          BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti vyhlasuje súťaž Najkrajšie knihy Slovenska 2015 spolu s Ministerstvom kultúry SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovens…
- Ďalšie informácie o školstve

Súťaž Európska značka pre jazyky je opäť tu!

     SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje na Slovensku už 13. ročník súťaže Európska značka pre jazyky.      Do súťaže sa môžu zapojiť akéko…
- Ďalšie informácie o školstve

Tlmačskí programátori stážujú v Brne

     Vďaka získanému grantu absolvujú desiati študenti odboru programátor obrábacích strojov a zariadení Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch v týchto dňoch odbornú stáž v Brne, kde si …
- Ďalšie informácie o školstve

Quark oslávil okrúhle výročie so svojimi čitateľmi

     Quark, jediný slovenský časopis, ktorý sa venuje popularizácii vedy a techniky na Slovensku, oslavoval sviežich 20 rokov spolu so svojimi tvorcami – vedcami a technikmi a tiež s čitateľmi. …
- Ďalšie informácie o školstve

QUARK čítajú Slováci už 20 rokov

     Okrúhle narodeniny oslávi popularizačný magazín spolu s vedcami, pravidelnými prispievateľmi a pozvaní sú aj čitatelia. Počas svojej existencie sa časpois  etabloval ako jediné slovenské po…
- Ďalšie informácie o školstve

V novembri sa uskutoční ASEF Young Leaders Summit

     The Asia-Europe Foundation (ASEF) pozýva mladých lídrov na 4-dňové stretnutie ASEF Young Leaders Summmit 2015. Hlavnou témou podujatia, ktoré sa uskutoční od 1. do 5. novembra 2015 v Luxemb…
- Ďalšie informácie o školstve

Festival vedy a techniky AMAVET

     Nadaní žiaci v oblasti vedy a techniky sa môžu prihlásiť na celoštátnu súťažnú prehliadku Festival vedy a techniky AMAVET. Festival je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na S…
Skočiť na začiatok stránky