» Aktuality » Vyhodnotenie 2. výzvy na inštitucionálnu spoluprácu zo Štipendijného programu EHP Slovensko

Vyhodnotenie 2. výzvy na inštitucionálnu spoluprácu zo Štipendijného programu EHP Slovensko

10.12.2015
Vyhodnotenie 2. výzvy na inštitucionálnu spoluprácu zo Štipendijného programu EHP Slovensko
     Vyše 900-tisíc eur z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu SR dostane 12 slovenských stredných a vysokých škôl na podporu medzinárodnej spolupráce s krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru na základe poslednej výzvy Štipendijného programu EHP Slovensko spravovaného SAIA, n. o. Projekty s partnerskými školami z Nórska a Islandu sa začali realizovať na jeseň 2015 a budú ukončené najneskôr v auguste 2016.
     V rámci druhej výzvy na podporu inštitucionálnej spolupráce zo Štipendijného programu EHP Slovensko predložilo projekty 5 slovenských stredných škôl s 5 zahraničnými partnermi a 15 slovenských vysokých škôl s 20 zahraničnými partnermi. Najviac partnerov bolo z Nórska (17).
     Finančný príspevok získali 3 gymnáziá a 9 vysokých škôl zo šiestich samosprávnych krajov; z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja neboli predložené žiadne projektové žiadosti. Podporené projekty získajú celkovo 945 375,92 eura, z toho projekty stredných škôl 170 612,10 eura a projekty vysokých škôl 774 763,82 eura. Všetci schválení žiadatelia musia do projektov vložiť vlastné finančné prostriedky vo výške 10 % z celkového rozpočtu.
     Očakáva sa, že do rozbiehajúcich sa projektov sa postupne zapojí zo slovenskej strany viac ako 100 študentov, 20 doktorandov a 63 učiteľov a z partnerských organizácií v Nórsku a na Islande 99 študentov, 18 doktorandov a 58 učiteľov. Vytvorených by malo byť viac ako 13 nových učebných metód a pomôcok a pripravených a/alebo publikovaných 25 spoločných článkov. Tematicky sa projekty vysokých škôl zameriavajú na rôzne oblasti, od prírodných vied cez politológiu, umenie, až po vzdelávanie sociálnych a pedagogických pracovníkov. Projekty stredných škôl sú zamerané najmä na environmentálne a kultúrne témy, ako aj rozvíjanie jazykových schopností študentov.
 
Bližšie informácie o Štipendijnom programe EHP Slovensko záujemcom poskytnú:
Mgr. Žofia Gulášová, administrátorka programu
Ing. Simona Želinská, finančná manažérka projektov
tel.: 02/5930 4711, 02/5930 4756
e-mail: spehp@saia.sk
 
Ďalšie informácie sú zverejnené na webových stránkach
www.spehp.saia.sk – informácie o Štipendijnom programe EHP Slovensko a on-line podávanie žiadostí
www.eeagrants.sk – informácie o Grantoch EHP a Nórskych grantoch na Slovensku
www.eeagrants.org – informácie o Grantoch EHP a Nórskych grantoch