Aktuality v oblasti celoživotného vzdelávania

Štátny tajomník Peter Krajňák rokoval s predsedom JDS o vzdelávaní seniorov

     Včera 8. júna 2016 sa uskutočnilo stretnutie štátneho tajomníka Petra Krajňáka s predsedom Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) Jánom Lipianskym.      Témou rokovania boli možnosti vzdeláva…

Minister Peter Plavčan navštívil Národný ústav celoživotného vzdelávania

     S cieľom bližšie sa oboznámiť s fungovaním a aktivitami priamo riadených organizácií rezortu navštívil dnes minister školstva Peter Plavčan ako prvú v poradí Národný ústav celoživotného vzd…

Záverečná konferencia národného projektu CVANU

     Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) organizuje záverečnú konferenciu k národnému projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na tr…

V Bratislave sa uskutoční konferencia o ďalšom vzdelávaní

      V rámci aktuálneho Týždňa celoživotného učenia sa bude vo štvrtok 24. septembra 2015 v Bratislave konať odborná konferencia s názvom Zabezpečenie kvality v ďalšom vzdelávaní.       Podu…

Systém vzdelávania dospelých vo Francúzsku témou blížiacej sa konferencie NÚCŽV

     Financovanie vzdelávania dospelých, výber vzdelávacích programov či kvalita vzdelávania vo Francúzsku – aj toto budú hlavné témy blížiacej sa medzinárodnej konferencie „Systém poradenstva a…

Vzdelávanie prácou v stredoeurópskom regióne

     To je názov medzinárodnej konferencie, na ktorej si vymieňali skúsenosti slovenskí študenti, zamestnávatelia či zástupcovia stavovských organizácií s kolegami z Česka a Poľska. Diskutovali …

Učitelia a zamestnávatelia sa učia, ako lepšie prepojiť vzdelávanie s trhom práce

     Štátny inštitút odborného vzdelávania plánuje do konca roka zaškoliť tisíce ľudí na prácu s Národnou sústavou kvalifikácií a Národným kvalifikačným rámcom. Tie zadefinujú karty kvalifikácií…

Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry

     Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) organizuje v dňoch 18. a 19. mája 2015 medzinárodnú konferenciu Zručnosti pre úspešné plánovanie kariéry. Konferencia sa realizuje v rámci ná…

Slovensko prepojí svoje kvalifikácie s Európou

     Slovensko je jednou z posledných krajín, ktorá dokončuje svoj Národný kvalifikačný rámec. Ten prepojí naše kvalifikácie na Európsky kvalifikačný rámec a umožní tak ľahšie uznávanie kvalifik…

Celoživotné vzdelávanie v 10 odvetviach priemyslu, remesiel a služieb

     Spolu 40 pilotných modulových vzdelávacích programov z 10 odvetví hospodárstva ponúka Národný ústav celoživotného vzdelávania zájemcom o ďalšie vzdelávanie. Súčasťou projektu budú aj konfer…

« 1 2 3 4 5 6 7 »
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku