» Aktuality » Systém vzdelávania dospelých vo Francúzsku témou blížiacej sa konferencie NÚCŽV

Systém vzdelávania dospelých vo Francúzsku témou blížiacej sa konferencie NÚCŽV

14.09.2015
Systém vzdelávania dospelých vo Francúzsku témou blížiacej sa konferencie NÚCŽV
     Financovanie vzdelávania dospelých, výber vzdelávacích programov či kvalita vzdelávania vo Francúzsku – aj toto budú hlavné témy blížiacej sa medzinárodnej konferencie „Systém poradenstva a vzdelávania dospelých vo Francúzsku – výmena skúseností medzi Slovenskom a Francúzskom“. Podujatie, ktoré organizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV), sa uskutoční 16. a 17. septembra v Bratislave.
     Francúzsko patrí medzi popredné európske krajiny v oblasti vzdelávania dospelých. Slovenskí odborníci sa budú môcť od francúzskych kolegov počas konferencie inšpirovať a získať nový náhľad na tvorbu systému vzdelávania dospelých a v poradenstve.
     Diskutovanými témami konferencie bude predstavenie vzdelávania dospelých na Slovensku, vzdelávanie dospelých vo Francúzsku z pohľadu financovania, výberu vzdelávacích programov, obsahu vzdelávania, kvalita vzdelávania a kvalita vzdelávacích inštitúcií. Na konferencii sa odborníci budú venovať aj téme uznávania výsledkov vzdelávania dospelých vo Francúzsku a poradenstva v tejto oblasti. Súčasťou konferencie budú aj workshopy.
     Medzinárodná konferencia sa realizuje v rámci národného projektu Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce (CVANU). Viac informácií o projekte nájdete na webovej stránke projektu www.cvanu.sk.