6.5.2016 - Vyzvanie č. OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2016-TP1 - Projekty technickej pomoci

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Projekty technickej pomoci.

Kód vyzvania: OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2016-TP1

Oprávnený žiadateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dátum vyhlásenia: 6.5.2016

Typ vyzvania: otvorené
  • 13.5.2016 - OZNAM: Aktualizácia termínu uzavretia prvého hodnotiaceho kola pre vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP pre projekty Technickej pomoci
  • 16.5.2016 - ZMENA č. 1 vyzvania č. OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2016-TP1
  • 30.6.2016 - OZNAM: Aktualizácia termínu uzavretia druhého hodnotiaceho kola pre vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP pre projekty Technickej pomoci
  • 13.9.2016 - OZNAM: Uzávierka tretieho hodnotiaceho kola pre vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP pre projekty Technickej pomoci
  • 19.9.2016 - OZNAM: Úprava uzávierky tretieho hodnotiaceho kola pre vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP pre projekty Technickej pomoci
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku