Navigácia

31.05.2020 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-02 pre národný projekt s názvom „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (usmerňovať pre prax)“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme poradenstva a prevencie (usmerňovať pre prax)“

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-02

Oprávnený žiadateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie    

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 31.07.2020

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky