Navigácia

Financovanie športu v roku 2011

REGISTER POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2011
VYÚČTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV POSKYTNUTÝCH V ROKU 2011

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY V ROKU 2011:

2011-03 Investičné zabezpečenie športovej reprezentácie SR
(otvorená od 14.10.2011 do 15.11.2011)
VÝZVA (klik) - FORMULÁR (klik)

2011-02 Zabezpečenie činnosti centier olympijskej prípravy
(otvorená od 30.9.2011 do 31.10.2011)
VÝZVA (klik) - FORMULÁR (klik) - METODICKÝ POKYN (klik)

2011-01 Financovanie športu v roku 2011
(otvorená od 23.12.2010 do 31.1.2011)
VÝZVA (klik) - Zásady, podmienky a kritériá pre poskytovanie dotácií (klik)

Komisia na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Ing. Miroslav Siváček, MBA - predseda
Ing. Branislav Strečanský - tajomník
Ladislav Križan, PhD. - člen
Ing. Pavol Swiec - člen
Mgr. Dušan Ťažký - člen
Štatút komisie na posudzovanie žiadostí (klik)

Skočiť na začiatok stránky