27.7.2018 - Vyzvanie č. OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2018-TP1 - Projekty technickej pomoci

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Projekty technickej pomoci.

Kód vyzvania: OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2018-TP1

Oprávnený žiadateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Dátum vyhlásenia: 27. 7. 2018

Typ vyzvania: otvorené


OZNAM O DOPLNENÍ HODNOTIACICH KÔL

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje oznámiť, že vzhľadom na disponibilnú alokáciu v rámci vyzvania na projekty technickej pomoci s kódom OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2018-TP1 dopĺňa ďalšie hodnotiace kolá:

4. hodnotiace kolo s uzávierkou dňa 31.07.2019,

5. hodnotiace kolo s uzávierkou dňa 30.09.2019,

6. hodnotiace kolo s uzávierkou dňa 30.11.2019.

 


 

  • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE vyzvania na projekty technickej pomoci s kódom OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2018-TP1 po 4. hodnotiacom kole
  • Oznam o doplnení hodnotiacich kôl pre vyzvanie na projekty technickej pomoci s kódom OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2018-TP1
  • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE vyzvania na projekty technickej pomoci s kódom OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2018-TP1 po 3. hodnotiacom kole
  • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE vyzvania na projekty technickej pomoci s kódom OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2018-TP1 po 2. hodnotiacom kole
  • STAV FINANČNEJ ALOKÁCIE vyzvania na projekty technickej pomoci s kódom OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2018-TP1 po 1. hodnotiacom kole
  • Oznam o doplnení hodnotiaceho kola pre vyzvanie na projekty technickej pomoci s kódom OPLZ-MSVVaS-PO7-SC71/72-2018-TP1
  • HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku