Navigácia

23.08.2019 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-05 pre národný projekt s názvom „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov "

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov "

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-05

Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum ako štátna rozpočtová organizácia MŠVVaŠ SR

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 28.10.2019

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky