Študijné a učebné odbory (ŠaUO)

Na tejto stránke sú v súbore Národná klasifikácia vzdelania_príloha uvedené zoznamy aktuálnych ako aj zrušených študijných a učebných odborov a ich zameraní.
 
Národná klasifikácia vzdelania (pdf, docx) - aktualizácia 17. 05. 2018
Národná klasifikácia vzdelania_príloha  - aktualizácia 17. 05. 2018 
 
ISCED-FoET 2013 - Odbory vzdelávania a praxe
manuál
tabuľka
 
Úrovne vzdelávania a stupne vzdelania vo vzdelávacom procese SR - ENG (aktualizácia 27. 11. 2017) 
legenda - ENG (aktualizácia 27. 11. 2017)
 
Použité skratky:
ŠaUO - študijný a učebný odbor
SŠO - sústava študijných odborov
ŠKOV - štatistická klasifikácia odborov vzdelania
ISCED - medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania
FoET - medzinárodná klasifikácia odborov vzdelávania
ENG - anglická verzia dokumentu
Skočiť na začiatok stránky