Aktuality

Delegáti z EÚ hovorili v Bratislave o posilňovaní ľudského kapitálu pre Európu

Delegáti z EÚ hovorili v Bratislave o posilňovaní ľudského kapitálu pre Európu

     Delegáti členských štátov EÚ, zodpovední za vzdelávanie a zástupcovia ministerstiev, sa v dňoch 14. až 15. júla stretli v Bratislave na výjazdovom zasadnutí Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ. …

Minister na híringu  pred členmi  Výboru pre vzdelanie a kultúru

Minister na híringu pred členmi Výboru pre vzdelanie a kultúru

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan vo Výbore pre vzdelávanie a kultúru  predstavil priority slovenského predsedníctva za oblasť vzdelávania a športu. Priority v oblasti…

Minister Peter Plavčan predstavil priority rezortu v europarlamente

Minister Peter Plavčan predstavil priority rezortu v europarlamente

     Minister Peter Plavčan dnes vo Výbore Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) predstavil priority slovenského predsedníctva za oblasť vedy, výskumu a vesmíru. Šéf re…

Mládežníci odštartovali SK PRES

Mládežníci odštartovali SK PRES

     Tento týždeň sa v Bruseli konalo prvé zasadnutie Pracovnej skupiny mládež pri Rade Európskej únie. Slovenská republika predstavila priority a pripravované podujatia, plánované v rámci SK PR…

PODPORA A ROZVOJ TALENTU – prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRESS 2016)

PODPORA A ROZVOJ TALENTU – prvý deň slovenského predsedníctva v Rade EÚ (SK PRESS 2016)

     Hlavným mottom slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016 (SK PRES) v oblasti vzdelávania, športu, mládeže, vedy a výskumu je „podpora a rozvoj talentu“.      Minister Pet…

Športová diplomacia ako možná budúca súčasť Stratégie pre medzinárodné vzťahy EÚ

Športová diplomacia ako možná budúca súčasť Stratégie pre medzinárodné vzťahy EÚ

     Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport T. Navracsics si včera vypočul hlavné odporúčania i záverečné správy dvoch skupín, ktoré pred rokom založil na podporu športu.      Skupin…

Európska komisia prijala Nový program v oblasti zručností pre Európu

Európska komisia prijala Nový program v oblasti zručností pre Európu

     „Až 70 miliónov Európanov nemá primerané zručnosti v oblasti čítania a písania a ešte viac je tých, ktorí majú slabé matematické a digitálne zručnosti. Na druhej strane je veľký počet Európ…

Míľniky rezortu školstva počas SK PRES

Míľniky rezortu školstva počas SK PRES

     SK PRES alebo aj Slovak Presidency je v našej krajine nanajvýš aktuálnou témou. Predsedať Rade Európskej únie pre nás predstavuje náročnú úlohu vyplývajúcu práve z členstva v únii. V období…

MŠVVaŠ SR odštartovalo sériu podujatí v rámci historicky prvého predsedníctva Slovenska v Rade EU

MŠVVaŠ SR odštartovalo sériu podujatí v rámci historicky prvého predsedníctva Slovenska v Rade EU

     Prvým takýmto podujatím bolo Zasadnutie skupiny na vysokej úrovni pre vzdelávanie a odbornú prípravu v EÚ, ktoré sa tradične koná v mesiaci pred jeho oficiálnym začiatkom.      V dňoch 9.…

Minister školstva Peter Plavčan sa stretol s komisárom EK pre vzdelávanie, mládež a šport Tiborom Navracsicsom

Minister školstva Peter Plavčan sa stretol s komisárom EK pre vzdelávanie, mládež a šport Tiborom Navracsicsom

     V stredu 1. júna 2016 sa v Bruseli stretol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan s komisárom EK pre vzdelávanie, mládež a šport Tiborom Navracsicsom.      Predmetom d…

« 1 2 3 4 5 6 »
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku