» Aktuality » Delegáti z EÚ hovorili v Bratislave o posilňovaní ľudského kapitálu pre Európu

Delegáti z EÚ hovorili v Bratislave o posilňovaní ľudského kapitálu pre Európu

15.07.2016
Delegáti z EÚ hovorili v Bratislave o posilňovaní ľudského kapitálu pre Európu
     Delegáti členských štátov EÚ, zodpovední za vzdelávanie a zástupcovia ministerstiev, sa v dňoch 14. až 15. júla stretli v Bratislave na výjazdovom zasadnutí Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ. Ústrednou témou bolo oznámenie Európskej komisie o Novom programe v oblasti zručností pre Európu. Ide o strategickú iniciatívu a hlavnú prioritu slovenského predsedníctva.
     Prostredníctvom tejto iniciatívy chce predsedníctvo upriamiť pozornosť na rozvoj zručností a kompetencií potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce a zvyšovanie konkurencieschopnosti. Popri tom však upozorňuje aj na rozvoj kompetencií nevyhnutných pre život občanov EÚ a ich aktívnu participáciu v demokratickej spoločnosti. Zástupcovia z členských krajín tiež hovorili o dôležitosti rozvoja digitálnych zručností, ktoré sú kľúčové pri zvyšovaní zamestnateľnosti a rozvoji inovácií.
     Diskusie na zasadnutí sa nevyhli ani rastúcemu extrémizmu v únii. Delegáti sa zhodli na dôležitosti inkluzívneho vzdelávania vybor2pri podpore spoločných európskych hodnôt. Prebrali možnosti konkrétnych opatrení a posilnenej spolupráce v oblasti vzdelávania, ktoré by prispeli k prevencii radikalizácie. Nadviazali tak na Oznámenie Európskej komisie o podpore prevencie radikalizácie vedúcej k násilnému extrémizmu.
     Schôdzu viedol predseda Výboru pre vzdelávanie Ivan Hromada zo Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli. Výbor pre vzdelávanie je jedným z prípravných orgánov Rady pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport, v rámci ktorého sa v Bruseli na pôde Rady Európskej únie pravidelne stretávajú zástupcovia členských štátov EÚ. V predsedníckej krajine sa koná raz za šesť mesiacov.
     Podujatie v Bratislave ponúklo priestor aj na prezentáciu slovenských príkladov dobrej praxe z prostredia rozvoja digitálnych zručností, konkrétne aktivít IT Asociácie Slovenska (ITAS, http://www.itas.sk/). Počas zasadnutia delegáti tiež navštívili novootvorené Zážitkové centrum vedy Aurelium (www.aurelium.sk), ktoré je prvým interaktívnym centrom pre popularizáciu vedy na Slovensku.