Máj

P.č. Útvar Štát, Mesto Dátum Účel Účastníci Správa zo ZPC
1 Sekcia štátnej starostlivosti o šport  a mládež Rumunsko, Francúzsko,
Veľká Británia
4.-5.5. 2016 Workshop k ročnému projektu Rady Európy s názvom ProS4 Malíková, Bohannan, Dinca, Vassine,   Kozlovska,     Yuksek           Správa z prijatia ZPN
2 Sekcia vysokých škôl Španielsko, Barcelona 4.-7.5. 2016 Účasť na plánovanom stretnutí koordinátorov projektu             7. rámcového programu Európskej únie MANUNET II Maculák Správa zo ZPC
3 Sekretariát Akreditačnej komisie Poľsko Krakov 12.-14.5. 2016 Účasť na Workshope a Valnom zhromaždení CEENQA Slugeňová Správa zo ZPC
4 Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Poľsko, Nová Biala 12.-14.5. 2016 organizačné a lektorské zabezpečenie plánovaného metodického seminára na podporu vzdelávania v slovenskom jazyku pre pedagógov pôsobiacich na školách v Poľsku a na Ukrajine Malíková, Felix, Kováčová, Urban Správa zo ZPC
5 Sekcia vedy a techniky Francúzsko Paríž 17.-19.5. 2016 Účasť na rokovaní Výboru pre medzinárodné vzťahy (IRC) a rokovaní nečlenských štátov ESA s generálnym riaditeľom ESA Rovňanová, Musilová Správa zo ZPC
6 Sekcia štátnej starostlivosti o šport  a mládež Malta, Valletta 18.-21.5. 2016 Stretnutie predsedníckeho tria Masárová, Chudíková, Škrabský Správa zo ZPC
7 Sekcia vysokých škôl Belgicko, Brusel 19.-20.5. 2016 Účasť v pracovnej skupine Vzdelávanie a tréning 2020 (ET2020) Piovarči Správa zo ZPC
8 Sekcia regionálneho školstva a Sekcia štátnej starostlivosti o šport  a mládež Švajčiarsko, Ženeva 23.-26.5. 2016 Prerokovanie implementácie Dohovoru OSN o právach dieťaťa a opčných protokolov k  Dohovoru pred Komisiou OSN pre práva dieťaťa - The Committee on the Rights of the Child Tomková, Bošňáková Správa zo ZPC
9 Sekcia vedy a techniky Švajčiarsko Ženeva 24.-26.5. 2016 Účasť na pracovnom rokovaní s predstaviteľmi Procurement CERN Sládok Správa zo ZPC
10 Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 26.-27.5. 2016 Účasť na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť (časti Vesmír a Výskum) Pitel Správa zo ZPC
11 Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Francúzsko, Paríž 29.5.-1.6. 2016 účasť na odbornom seminári „Selection – Preparing calls and selecting operations” Halčínová, Valo Správa zo ZPC
12 Sekcia regionálneho školstva Belgicko, Brusel 29.-30. 5. 2016 Prvé stretnutie pracovnej podskupiny Digitálny jednotný trh Kachman Správa zo ZPC
13 Sekcia regionálneho školstva Česko, Zlín 30.-31.5. 2016 Aktívna účasť na celorepublikovom seminári s medzinárodnou účasťou – Dítě v krizi Tomková Správa zo ZPC
14 Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Slovinsko, Portorož 30.5.-1.6. 2016 Účasť na riadnom zasadnutí Pracovnej skupiny INFORM/INIO Bosáková, Hudák Správa zo ZPC
15 Sekcia vedy a techniky Holandsko, Hague 30.5.-1.6. 2016 Účasť na neformálnom zasadaní Rady pre vesmír - „Space Council“ Rovňanová Správa zo ZPC
16 Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Malta, Valletta 31.5.-4.6. 2016 Účasť na školení „Verification 2014-20: are they all about performance check?“ Tokoš, Petríková, Ilavská Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku