Operačný program Výskum a vývoj EU - ERDF

Aktuality

Oznámenie o zverejnení nových tlačových správ OLAF-u

08.02.2012 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať o zverejnení dvoch nových tlačových správ vydaných odborom Centrál…

Informácia o zverejnení schém štátnej pomoci a pomoci de minimis iniciatíva JEREMIE - nástroje rizikového kapitálu

03.01.2012 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačným program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že dňa 3. januára 2012 boli v Obchodnom vestníku na stránke Mini…

Oznámenie o schválení Výročnej správy o vykonávaní operačného programu Výskum a vývoj za rok 2010

08.12.2011 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vám dovoľuje oznámiť, že Európska komis…

Oznámenie o zverejnení nových tlačových správ OLAF-u

08.12.2011 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať o zverejnení dvoch nových tlačových správ vydaných odborom Centrál…

Oznámenia o možnosti predkladať projektové návrhy na vybudovanie univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier z prostriedkov operačného programu Výskum a vývoj

07.12.2011 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo 6. 12. 2011 dve oznámenia o možnosti predkladať projektové návrh…

Konferencia OLAFu pre európskych prokurátorov zaoberajúcich sa podvodmi

18.11.2011 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že V dňoch 16. - 18. novembra 2011 prebieha 9. konferencia Európs…

Oznam o podpísaní Dohody o spolupráci medzi OLAFom a Svetovou bankou

14.11.2011 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vydal tlačovú sprá…

Schválenie revízie operačného programu Výskum a vývoj

14.11.2011 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj zverejnilo na svojej internetovej stránke revíziu Operačného programu Výskum a vývoj, ktorá b…

Výročná správa o operatívnej činnosti OLAF za rok 2010

25.10.2011 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF zverejnil 19. októbr…

Výročná správa EK o ochrane finančných záujmov EÚ a o boji proti podvodom za rok 2010

07.10.2011 - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj si Vás dovoľuje informovať, že Európska komisia zverejnila dňa 29. septembra 2011 svoju Výroč…

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku