» Aktuality » Učiteľské noviny začali opäť vychádzať

Učiteľské noviny začali opäť vychádzať

01.10.2012

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po takmer dvojročnej prestávke obnovilo vydávanie dvojtýždenníka o školstve a vzdelávaní - Učiteľské noviny. Toto periodikum, ktoré má za cieľ prinášať informácie a vytvoriť priestor na výmenu skúseností v oblasti výchovy a vzdelávania, bude vychádzať s finančnou podporou Európskeho sociálneho fondu. Jeho zámerom je tiež prinášať trendy a podnety z krajín Európskej únie, prezentovať novinky rezortu školstva a byť priestorom na podnety a návrhy čitateľov.
     Učiteľské noviny vydáva priamo riadená organizácia ministerstva školstva Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci projektu „Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov". Vychádzať budú v celkovom náklade 24 100 ks v rozsahu 32 strán, z čoho 16 strán bude tvoriť  príloha „Školstvo odborne".