Navigácia

15.03.2019 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2019/NP/1.4.1-01 pre národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt „Systém overovania kvalifikácií v SR“.

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2019/NP/1.4.1-01

Oprávnený žiadateľ: Štátny inštitút odborného vzdelávania

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 28.06.2019

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky