Júl

P.č Útvar Krajina;Mesto

Dátum

Účel Účastníci Správa zo ZPC
1. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 1.-2.7. 2012 Účasť na pracovnej skupine Mládež pri Rade EÚ Michalovič

Správa zo ZPC

2. Sekcia štrukturálnych fondov EÚ Poľsko, Gdansk 2.-4.7. 2012 Účasť na konferencii „Regionálne operačné programy ESF – scenáre pre budúcnosť Lukáčová Správa zo ZPC
3. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Belgicko, Brusel 3.-4.7. 2012 Zasadnutie pracovnej skupiny pre šport Rady EÚ Babiaková Správa zo ZPC
4. Sekcia vedy a techniky Belgicko, Brusel 4.7.2012 Zasadnutie "Public Authorities Board" Donoval Správa zo ZPC
5. Sekcia štátnej starostlivosti o šport Rakúsko, Viedeň 5.-6.7. 2012 Seminár ČŠ  EÚ k športovým štatistikám Malíková Správa zo ZPC
6. Sekcia vedy a techniky Nemecko, Ulm 8.-9.7. 2012 Účasť na konferencii ministrov pre výskum krajín Dunajskej stratégie 2012 Chudoba, Cimbáková Správa zo ZPC
7. Sekcia vysokých škôl Belgicko, Brusel 9.-10.7. 2012 Zasadnutie skupiny koordinátorov pre uznávanie odborných kvalifikácií Kaczová Správa nepredložená
8. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 10.-11.7. 2012 Zasadnutie  Výboru pre vzdelávanie Rady EÚ - K.1 Belovič Správa zo ZPC
9. Sekcia vedy a techniky Turecko, Istanbul 12.-13.7. 2012 Účasť na úvodnom zasadnutí tureckého predsedníctva v programe EUREKA Kováčová Správa zo ZPC
10. Sekcia ďalšieho vzdelávania a mládeže Belgicko, Brusel 15.-16.7. 2012 Pravidelné zasadnutie Výboru programu Erasmus Mundus  Lehocká Správa zo ZPC
11. Kancelária štátneho tajomníka Belgicko, Brusel 16.7.2012 Pracovné stretnutie s predstaviteľmi DG  employment Chudoba, Holík, Saksa, Jakubek, Hromada  Správa zo ZPC
12. Sekcia vedy a techniky Cyprus, Nikózia 19.-21.7. 2012 Účasť na neformálnom rokovaní Rady pre konkurencieschopnosť, časť Výskum Chudoba, Helmich Správa zo ZPC
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku