Navigácia

03.09.2020 - Vyzvanie OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-04 pre národný projekt s názvom „Profesijný rozvoj učiteľov" (TEACHERS)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje vyzvanie pre národný projekt s názvom Profesijný rozvoj učiteľov“ (TEACHERS)

Kód písomného vyzvania: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-04

Oprávnený žiadateľ: Metodicko-pedagogické centrum

Oprávnený partner: Štátny pedagogický ústavTyp vyzvania: uzavreté

Dátum uzávierky vyzvania: 30.09.2020 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky