Zmluva č.1397/2008

zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1397/2008 BELATEP spol. s r.o.  Zmluva o poskytnutí upratovacích a čistiacich služieb 7.266,77/ mesiac    MŠVVaŠ SR  MŠ SR 19.12.2008  31.12.2010   
0267/2009 BELATEP spol. s r.o.  Dodatok č. 1 k zmluve č. 1397/2008 na vykonávanie upratovacích prác     MŠVVaŠ SR  MŠ SR  30.03.2009  31.12.2010   

Skočiť na začiatok stránky