» Ministerstvo » Dokumenty a materiály » Zmluvy » Dodatky k zmluvám platným a účinným k 9. júlu 2010, vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010

Dodatky k zmluvám platným a účinným k 9. júlu 2010, vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010