Zmluva č.1347/2008


zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1347/2008  Siemens s.r.o. Servisné služby pre Datacentrum MŠ SR  627.451,70  MŠVVaŠ SR  MŠ SR  03.12.2008  03.12.2011   
0487/2009  Siemens s.r.o. Dodatok k Servisnej zmluve č.1347/2009 z 03.12.2008 - rozšírenie predmetu Servisnej zmluvy o administratívne služby pre datacentrum MŠ SR podobu trvania Servisnej zmluvy  312.732,-     MŠVVaŠ SR   MŠ SR   30.06.2009    

Skočiť na začiatok stránky