Zmluva č.1258/2007

zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1258/2007   PRODEST s.r.o.  Zmluva o poskytovaní nepretržitej strážnej služby vo vybraných objektoch MŠ SR 202.980,-/rok    MŠVVaŠ SR  MŠ SR  13.09.2007 30.09.2008   
1080/2008   PRODEST s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve č. 1258/2007 z 13.09.2007  212.039,-/rok     MŠVVaŠ SR  MŠ SR 30.09.2008  30.09.2009   
1054/2009  PRODEST s.r.o.  Dodatok č. 2 k zmluve č. 1258/2007 z 13.09.2007      MŠVVaŠ SR  MŠ SR  30.09.2009 30.09.2010   

Skočiť na začiatok stránky