Zmluva č.1078/2008


zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1078/2008  Siemens IT Solutions and Services. s.r.o.   Zmluva o dielo "1. etapa budovania Dátového centra rezortu školstva"  8.061.154,-    MŠVVaŠ SR MŠ SR   24.09.2008  100 dní odo dňa podpisu zmluvy  
0901/2009   Siemens s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve č. 1078/2008 z 24.09.2008       MŠVVaŠ SR  MŠ SR   05.08.2009    

Skočiť na začiatok stránky