Zmluva č. 1270/2005

 

Číslo zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1270/2005  Igor Goruša, I.E.G., stravovacie služby Zmluva na zabezpečenie stravovania pre zamestnancoov MŠ SR      MŠVVaŠ SR  MŠ SR  24.11.2005  01.03.2007  
0157/2006   Igor Goruša, I.E.G., stravovacie služby Dodatok č. 1 k zmluve č. 1270/2005       MŠVVaŠ SR   MŠ SR  31.01.2006  01.03.2007  
2134/2006  Igor Goruša, I.E.G., stravovacie služby  Dodatok č. 2 k zmluve č. 1270/2005      MŠVVaŠ SR   MŠ SR   04.12.2006 01.03.2007   
0119/2007   Igor Goruša, I.E.G., stravovacie služby   Dodatok č. 3 k zmluve č. 1270/2005     MŠVVaŠ SR   MŠ SR   20.02.2007  31.3.2007  
 0250/2007  Igor Goruša, I.E.G., stravovacie služby   Dodatok č. 4 k zmluve č. 1270/2005      MŠVVaŠ SR  MŠ SR   21.03.2007 31.5.2007   
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku