Zmluva c 1165-2009


zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1165/2009  Ernst & Young, k.s. Zmluva o dielo 11.781,-    MŠVVaŠ SR MŠ SR 18.11.2009  25.4.2010   
1276/2009 Ernst & Young, k.s. Dodatok č.1 k zmluve o dielo     MŠVVaŠ SR MŠ SR       15.12.2009    

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku