Zmluva č. 0821/2008

Číslo zmluvy   Dodávateľ Názov zmluvy

 Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010   Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0821/2008 Agentúra VKM, s.r.o. Zmluva na zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služby pre potreby MŠ SR cena špecifikovaná v Prílohe č.1 zmluvy   MŠVVaŠ SR MŠ SR 30.07.2008 30.07.2010  
"0339/2010" Agentúra VKM, s.r.o. Dodatok č. 2 k zmluve č. 0821/2008 z 30.07.2008     MŠVVaŠ SR MŠ SR      

Skočiť na začiatok stránky