Zmluva č. 0084/2008

zmluvy   Dodávateľ  Názov zmluvy

 Náklady na plnenie zmluvy/dodatkov vrátane DPH
(€)

Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort  Objednávateľ  Dátum účinnosti zmluvy  Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
0084/2008  FUFO, s.r.o.   Zmluva na zabezpečenie stravovania a prevádzky bufetu pre zamestnancov MŠ SR      MŠVVaŠ SR  MŠ SR  29.02.2008 31.12.2011   
1065/2008 FUFO, s.r.o.   Dodatok č. 1 k zmluve č. 0084/2008      MŠVVaŠ SR  MŠ SR   19.09.2008 30.09.2008   
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku