Žilina Model United Nations - Rokovanie medzinárodného modelového zasadnutia OSN

01.04.2019
     Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová sa zúčastnila slávnostného otvorenia medzinárodnej konferencie ŽilinaMUN.
     Ôsmy ročník podujatia, ktoré bolo organizované Gymnáziom bilingválnym v Žiline, prilákal študentov z 13 krajín sveta. Rokovania medzinárodného modelového zasadnutia OSN sa uskutočnili v anglickom jazyku v piatich výboroch na témy: budúcnosť ukrajinskej krízy, zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, boj proti detskej práci a ochrana práv detí v rozvojových krajinách, antibiotická rezistencia ako hrozba pre svetové zdravie a asymetrická vojna na internete.
     Štátna tajomníčka vyjadrila presvedčenie, že medzinárodné modelové zasadnutie OSN predstavuje pre jeho účastníkov vynikajúcu príležitosť ako si zlepšiť komunikačné a argumentačné schopnosti, ako aj logické myslenie a schopnosť vnímať problémové otázky súčasného sveta.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku