Žiaci stredných odborných škôl budú súťažiť v hľadaní alternatívnych zdrojov energie

14.04.2015
     V dňoch 14. a 15. apríla 2015 sa v Strednej odbornej škole V. P. Tótha v Senici koná celoštátna súťaž žiakov stredných odborných škôl ENERSOL-SK. Podujatie má sprostredkovať informácie o obnoviteľných zdrojoch energie a vzdelávať mladých ľudí k ochrane životného prostredia.
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a s celoštátnou odbornou komisiou organizujú už piaty ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl ENERSOL-SK. Realizuje sa formou súťažných prehliadok najlepších prác – riešení teoretických a praktických úloh zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Žiaci budú súťažiť v odborno-teoretických a praktických vedomostiach a zručnostiach.
     Do celoštátneho kola postúpilo v tomto roku 61 súťažiacich z 19 stredných odborných škôl v rámci 7 samosprávnych krajov Slovenska. Svoje kreatívne nápady odprezentujú pred odbornou komisiou v troch kategóriách.
     V hlavnej kategórii sa predstavia s témami a riešeniami: ekologických stavieb, autom na superkondenzátor, vodnou elektrárňou,  ohrievaním vody pomocou slnečného žiarenia, ako možno využiť netradičné zdroje energie v doprave, bioakumulátor, účinnosť fotovoltaických panelov a iné.
     V tvorivej kategórii  sa predstavia žiaci s autodráhou na solárny pohon, mobilnou hybridnou elektrárňou, vodíkovou batériou, solárnou nabíjačkou a iné.
     Vo vedľajšej kategórii budú žiaci hovoriť o recyklácii  a šetrení energie, o budúcnosti automobilov a alternatívnych pohonoch automobilov, budú sa zamýšľať ako žiť ekologicky a zdravo v harmónii.
Najkreatívnejšie inovatívne  riešenia v hľadaní alternatívnych zdrojov energií získajú zaujímavé ocenenia a účasť na medzinárodnom kole v Jihlave.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku