Žiaci na prvom stupni dostanú učebnice angličtiny

14.04.2015
     Minister školstva Juraj Draxler vyčlenil na zabezpečenie učebníc angličtiny v nasledujúcom školskom roku 1,6 mil. eur. Pôjde o príspevok školám, ktorý sa rozdelí podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov.
     Peniaze sú prioritne určené na učebnice pre 3., 4. a 5. ročník ZŠ, sú účelovo viazané, ale každá škola si môže sama určiť, akú učebnicu chce. „Na žiaka by to podľa našich analýz malo byť okolo 10 eur, za čo sa dnes učebnica kúpiť dá. Viem o tom, že len pre tretí ročník ZŠ je na výber asi 18 druhov odporúčaných kníh a nechceme učiteľom určovať, ktorá je tá najlepšia,“ tvrdí šéf rezortu Juraj Draxler.
     Súčasný stav je taký, že jednotná učebnica angličtiny neexistuje – je to z dôvodu, že ani samotní pedagógovia nedokážu určiť jednu, univerzálnu, vhodnú pre všetkých žiakov a učiteľov na všetkých slovenských školách. Deti, ale aj ich pedagógovia, sú totiž na rozličnej vedomostnej úrovni, ktorá sa líši od školy k škole, a tak používajú rozličné typy kníh. Zároveň je veľká variabilita učebných plánov v rámci školských vzdelávacích programov. Ak by ministerstvo nakúpilo jednu učebnicu pre všetkých, je veľmi pravdepodobné, že by ju množstvo škôl používať nechcelo, ako sa to už v minulosti stalo.
     Riešenie tohto dlhoročného problému inicioval bývalý minister Peter Pellegrini, ktorý v spolupráci s poslancom NR SR Ľubomírom Petrákom novelizoval školský zákon (zákon č. 377/2014 Z. z.), na základe ktorého je možné poslať školám finančné prostriedky a nie konkrétnu knihu vysúťaženú cez verejné obstarávanie, ako to bolo legislatívne možné doteraz.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku