Zelená otvoreným školám

ZVEREJNENÉ 28. 8. 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vzhľadom na aktuálny stav epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 a rozhodnutie ministra č. 2023/13765:1-A1810, ktoré je účinné od 1. septembra 2023 ruší všetky opatrenia v školách a školských zariadeniach.

Napriek zrušeným opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19 aj naďalej odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia v školskom prostredí.

V prípade otázok k zrušeným opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, nás môžete naďalej kontaktovať prostredníctvom e-mailu: covid19@minedu.sk.

Skočiť na začiatok stránky