Zber údajov RIS 2021/2022

Táto stránka bola aktualizovaná dňa 3.9.2021 o 9:07. 

Táto stránka uvádza potrebné dokumenty k zberu údajov do rezortného informačného systému (RIS) pre školský rok 2021/2022.

Webináre k zberu RIS 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR realizuje rad webinárov ako podporu pred začiatkom zberu dát do rezortného informačného systému (RIS) v školskom roku 2021/2022.

Informácie o termíne a link na pripojenie školy obdržia prostredníctvom mailu z okresného úradu v sídle kraja.

Link na každý kraj je iný, preto ak ste škola daného kraja, nebude sa Vám dať projiť v inom termíne, len v tom, ktorý vidíte nižšie.
 

Harmonogram webinárov

Termíny po krajoch sú nasledovné:

Čas  Pondelok
6. 9. 2021
Utorok
7. 9. 2021
Streda
8. 9. 2021
Štvrtok
9. 9. 2021
Piatok
10. 9. 2021
  ZŠ, MŠ   ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ ZŠ, MŠ
9.00 KE GYM BB PO NR
13.00 BA ZA TT TN

Pripojenie je cez webex, prosíme, aby účastníci webinára mali nainštalovaný tento online komunikačný nástroj.

Skočiť na začiatok stránky