Navigácia

Závery Rady EÚ - Reskilling-Upskilling o rekvalifikácii a zvyšovaní kvalifikácie ako základ zvyšovania udržateľnosti a zamestnateľnosti v kontexte podpory hospodárskeho oživenia a sociálnej súdržnosti

Rada EÚ písomnou procedúrou dňa 8.6.2020 prijala závery o rekvalifikácii a zvyšovaní kvalifikácie ako základ zvyšovania udržateľnosti a zamestnateľnosti v kontexte podpory hospodárskeho oživenia a sociálnej súdržnosti, o ktorých sa rokovalo v rámci PS pre sociálne otázky (Rada EPSCO).

Vypuknutie COVID-19 zdôraznilo kľúčovú úlohu digitálnych zručností a kompetencií pri zabezpečovaní kontinuity podnikania, ako aj pri poskytovaní vzdelávania a odbornej prípravy na diaľku. V tejto súvislosti Rada vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že plány obnovy zahŕňajú strategický prístup k rekvalifikácii a zvyšovaniu kvalifikácie, ako aj opatrenia na prispôsobenie vzdelávania a odbornej prípravy na základe poznatkov získaných z krízy.

V záveroch sa zdôrazňuje význam podpory lepšieho využívania finančných nástrojov EÚ, konkrétne Európskeho sociálneho fondu, Erasmus + a InvestEU.

Slovenskú verziu záverov nájdete v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky