Zaradenie nového študijneho odboru do sústavy študijných odborov v Slovenskej republike spolu s vloženým opisom

07.05.2009

Zaradenie nového študijného odboru do sústavy študijných odborov v Slovenskej republike

Dňa 30. marca 2009 Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo o zaradení nového študijného odboru 8.5.1.logistika do sústavy študijných odborov Slovenskej republiky, do skupiny študijných odborov 8. služby a do podskupiny študijných odborov 8.5. logistika.

Študijný odbor logistika sa na účely hodnotenia úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy zaraďuje do oblasti výskumu 17 inžinierstvo a technológie. 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku