Zapojenie sa do prieskumu použitia verejných zdrojov za rok 2013

19.02.2015
Dovoľujeme si požiadať prijímateľov dotácií o vyplnenie dotazníka a zároveň aj o zaslanie internetovej adresy tohto dotazníka svojím klubom so žiadosťou o jeho vyplnenie do stredy 1. apríla 2015 vrátane. Po vyhodnotení dotazníkov Vám bude zaslaná súhrnná informácia o celom prieskume (po vyplnení sa dotazník odošle automaticky na našu adresu, nie je potrebné zasielať ho poštou).

Internetová adresa dotazníka je nasledovná:

https://docs.google.com/forms/d/1VxqnHrWnuSysK3JWfUETkEMcjYMUfWSMtd_GI8WfMR4/viewform

Ladislav Čambal
generálny riaditeľ
sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku