Zamestnanec Inštitútu vzdelávacej politiky je jedným z úspešných štipendistov Martina Filka

08.04.2020

     O Štipendium Martina Filka je možné požiadať už len do konca mesiaca apríl. Vďaka nemu môžu slovenskí študenti z najlepších svetových univerzít získať pokrytie študijných nákladov počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa zaviažu pracovať tri roky po ukončení štúdia v štátnej správe.
     Jedným z úspešných žiadateľov o štipendium bol aj Samo Varsik, v súčasnosti zamestnanec Inštitútu vzdelávacej politiky. O štipendium sa uchádzal v roku 2015 ako novoprijatý študent Univerzity College London. Motiváciou pre neho bola túžba vrátiť sa po skončení štúdia v zahraničí domov a získať prvé pracovné skúsenosti práve na Slovensku.
     Z ponúkaných pracovných pozícií v štátnej správe sa rozhodol nakoniec pre Inštitút vzdelávacej politiky (IVP), ktorý pôsobí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vzdelávanie bolo pre neho oblasťou, s ktorou sa ako študent ekonómie často stretával, venoval sa jej dokonca aj vo svojej bakalárskej práci. Podľa jeho slov má slovenský vzdelávací systém dodnes výrazné deficity, aj preto padla voľba práve na IVP.
     V inštitúte sa aktuálne venuje téme odlivu mozgov, pracoval však aj na iných významných projektoch, či už to boli kapacity materských škôl súvisiace so zavedením povinného predprimárneho vzdelávania pre 5-ročné deti alebo revízie výdavkov.
     Podrobné informácie o Štipendium Martina Filka nájdete na tejto stránke - https://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-poskytnutie-stipendia-martina-filka-20202021/.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku